Endringer i statsbudsjettet for 2003

St.prp. nr. 85 (2002-2003), Innst. S. nr. 9 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 16.10.2003 Innst. S. nr. 9 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.2003

   Behandlet i Stortinget: 06.11.2003