Endringer i statsbudsjettet for 2003

St.prp. nr. 85 (2002-2003), Innst. S. nr. 9 (2003-2004)

Vedtak 28

I statsbudsjettet for 2003 gjøres følgende endring:

 

Kap.

Post

Formål

Kroner

1500

Arbeids- og administrasjonsdepartementet:

70 (ny)

Bidrag pionerdykkerne bevilges med

10 000 000