Opplæringslova

Ot.prp. nr. 7 (2003-2004), Innst. O. nr. 32 (2003-2004), beslutning. O. nr. 39 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2003 Innst. O. nr. 32 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2003

   Behandlet i Odelstinget: 10.12.2003

   Behandlet i Lagtinget: 15.12.2003