Bevilgninger på statsbudsjettet for 2004

Budsjett-innst. S. nr. 10 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2003 Budsjett-innst. S. nr. 10 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2003