Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Budsjett-innst. S. nr. 8 (2003-2004), St.prp. nr. 1 kapittel 4114 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er til behandling i næringskomiteen Fordelt på nytt og sendt næringskomiteen, rammeområde 11

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet