Bevilgninger på statsbudsjettet for 2004

Budsjett-innst. S. nr. 12 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 og 3 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2003 Budsjett-innst. S. nr. 12 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2003