Opplæringskontorer for lærlinger i små og verneverdige fag

Dokument nr. 8:21 (2003-2004), Innst. S. nr. 164 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjetil Bjørklund, Lena Jensen, Øystein Djupedal, Rolf Reikvam Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 22.04.2004 Innst. S. nr. 164 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.2004

   Behandlet i Stortinget: 11.05.2004