Lokaldemokrati, velferd og økonomi

St.prp. nr. 64 (2003-2004), Innst. S. nr. 255 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 11.06.2004 Innst. S. nr. 255 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2004