Opplæringslova og friskolelova

Ot.prp. nr. 55 (2003-2004), Innst. O. nr. 92 (2003-2004), beslutning. O. nr. 100 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2004 Innst. O. nr. 92 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2004

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2004

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.2004