Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund og Ola D. Gløtvold om å innvilge dispensasjoner slik at fellesturer for pensjonister med snøscooter kan arrangeres i visse tilfelle der dette ikke fører til miljøskade

Dokument nr. 8:36 (2003-2004), Innst. S. nr. 166 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Lund, Ola D. Gløtvold Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 05.05.2004 Innst. S. nr. 166 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 13.05.2004