Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund og Eli Sollied Øveraas om å redusere tinglysingsgebyret og legge til rette for mer effektiv konkurranse mellom bankene

Dokument nr. 8:42 (2003-2004), Innst. S. nr. 175 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eli Sollied Øveraas, Morten Lund Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 11.05.2004 Innst. S. nr. 175 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2004