Ytringsfriheten

St.meld. nr. 26 (2003-2004), Innst. S. nr. 270 (2003-2004) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.06.2004 Innst. S. nr. 270 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 30.09.2004