Forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Vaksdal og Øyvind Korsberg om å lage samlet plan for eventuell bygging av vindkraftanlegg i Norge

Dokument nr. 8:70 (2003-2004), Innst. S. nr. 257 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.06.2004 Innst. S. nr. 257 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2004