Forslag fra stortingsrepresentantene Heidi Sørensen, Inga Marte Thorkildsen og Siri Hall Arnøy om likestilling i transportsektoren

Dokument nr. 8:71 (2003-2004), Innst. S. nr. 239 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Sørensen, Inga Marte Thorkildsen, Siri Hall Arnøy Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 08.06.2004 Innst. S. nr. 239 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2004