Forslag fra stortingsrepresentantene Per Erik Monsen, Gjermund Hagesæter, Ulf Erik Knudsen og Karin S. Woldseth om likebehandling av ukepresse og dagspresse mht. merverdiavgift

Dokument nr. 8:73 (2003-2004), Innst. S. nr. 269 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Karin S. Woldseth, Per Erik Monsen, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for familie-, kultur- og administrasjonskomiteen til uttalelse
Forslag fra (FrP)
Innstilling avgitt 11.06.2004 Innst. S. nr. 269 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2004