Forslag fra Ågot Valle, Siri Hall Arnøy, Øystein Djupedal, Rolf Reikvam og Hallgeir H. Langeland om endringer i Grunnloven §§ 1, 3, 12-14, 16-22, 25-31, 62, 67-69, 74-81, 86 og 112, om opphevelse av Grunnloven §§ 4-9, 11, 23, 24, 32, 34-37, 39-41, 43-48, om ny § 113 og om endring av Grunnlovens overskrift. (Innføring av republikansk statsform)

Dokument nr. 12:15 (2003-2004), Innst. S. nr. 227 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.04.2008 Innst. S. nr. 227 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endringer i Grunnloven (Innføring av republikansk statsform). Forslaget var fremmet av representanter fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget ble mot 21 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2008