Forslag fra Gunnar Halvorsen om endring av Grunnloven § 59. (Tildeling av distriktsmandat)

Dokument nr. 12:20 (2003-2004), Innst. S. nr. 190 (2006-2007) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2007 Innst. S. nr. 190 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Dokument nr. 12:20 (2003-2004) . Forslaget går ut på å endre Grunnloven § 59, ved at et parti må ha en oppslutning på minst 4 pst. på landsbasis for å få distriktmandat ved stortingsvalg, bortsett fra valgdistrikt hvor partiet har fått minst 12 pst. av stemmene. Forslaget i Dokument nr. 12:20 (2003-2004) ble ikke bifalt av Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2007