Forslag fra stortingsrepresentantene Audun Bjørlo Lysbakken, Heidi Grande Røys, Magnar Lund Bergo og Kjetil Bjørklund om tiltak for å hindre en ny gjeldskrise

Dokument nr. 8:66 (2003-2004), Innst. S. nr. 36 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Heidi Grande Røys, Kjetil Bjørklund, Magnar Lund Bergo Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse
Forslag fra (SV)
Innstilling avgitt 17.11.2004 Innst. S. nr. 36 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2004