Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Lodve Solholm, Ulf Erik Knudsen og Christopher Stensaker om gjennomføring av forsøk med elektronisk stemmegivning, inkludert stemmegivning over Internett, som et grunnlag for en fremtidig modernisering av valgloven

Dokument nr. 8:76 (2003-2004), Innst. S. nr. 35 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christopher Stensaker, Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.11.2004 Innst. S. nr. 35 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 23.11.2004