Forslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Haga og Ågot Valle om å nedsette en kommisjon som skal legge frem for Stortinget en betenkning om de konstitusjonelle sidene ved et eventuelt EU-medlemskap

Dokument nr. 8:81 (2003-2004), Innst. S. nr. 81 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Åslaug Haga Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SP) og (SV) Innstilling avgitt 07.12.2004 Innst. S. nr. 81 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 11.01.2005