Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om nye regler for å utstede turistvisum

Dokument nr. 8:95 (2003-2004), Innst. S. nr. 114 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (Uavh) Innstilling avgitt 10.02.2005 Innst. S. nr. 114 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2005

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2005