Forslag fra Ågot Valle, Siri Hall Arnøy, May Hansen og Hallgeir H. Langeland om innføring av en egen grunnlovsbestemmelse om vern mot diskriminering på grunn av kjønn og diskriminering av minoriteter

Dokument nr. 12:16 (2003-2004), Innst. S. nr. 221 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.04.2008 Innst. S. nr. 221 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag behandlet et grunnlovsforslag om innføring av en egen bestemmelse i Grunnloven om vern mot diskriminering på grunn av kjønn og vern mot diskriminering av minoriteter. Forslaget var fremmet av representanter fra Sosialistisk Venstreparti. Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre støttet forslaget. De øvrige partiene støttet ikke forslaget. I innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen uttaler disse partiene at det vil være ønskelig med en mer detaljert grunnlovsbestemmelse når det gjelder menneskerettigheter. De viser imidlertid til at spørsmålet om et generelt diskrimineringsvern for tiden utredes av Diskrimineringslovutvalget. Dette utvalget skal legge frem innstilling innen juli 2009, og flertallet ønsker derfor å foreta en samlet vurdering av menneskerettighetenes plass i Grunnloven i lys av utvalgets innstilling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2008