Endringar på statsbudsjettet for 2004 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 14 (2004-2005), Innst. S. nr. 59 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 26.11.2004 Innst. S. nr. 59 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2004