Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 16 (2004-2005), Innst. S. nr. 71 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2004 Innst. S. nr. 71 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2004