Forslag fra stortingsrepresentantene Synnøve Konglevoll, Lena Jensen og Øyvind Korsberg om statlig bevilgning til "Prosjektet 46664 Tromsø" på kr 12 000 000

Dokument nr. 8:9 (2004-2005), Innst. S. nr. 42 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lena Jensen, Øyvind Korsberg, Synnøve Konglevoll Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for sosialkomiteen til uttalelse
Forslag fra (A), (SV) og (FrP)
Innstilling avgitt 19.11.2004 Innst. S. nr. 42 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2004