Omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap m.m.

(Budsjett-innst. S. nr. 6 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 6 , kap. 1062 og 4062 (2004-2005)) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2004 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2004