Omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap m.m.

Budsjett-innst. S. nr. 12 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 6, kap 4020 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2004 Budsjett-innst. S. nr. 12 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2004