Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2006 (kommuneproposisjonen)

St.prp. nr. 60 (2004-2005), Innst. S. nr. 245 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 10.06.2005 Innst. S. nr. 245 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2005