Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Ulf Erik Knudsen og Lodve Solholm om å innføre en bredbåndsdefinisjon i Norge

Dokument nr. 8:47 (2004-2005), Innst. S. nr. 143 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.03.2005 Innst. S. nr. 143 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 18.04.2005