Forslag fra stortingsrepresentantene Per Erik Monsen og Gjermund Hagesæter om heving av beløpsgrensen for tollfri import

Dokument nr. 8:49 (2004-2005), Innst. S. nr. 153 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Per Erik Monsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.03.2005 Innst. S. nr. 153 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2005