Forslag fra stortingsrepresentantene Marit Nybakk, Gunnar Halvorsen, Tore Nordthun og Marit Arnstad om å ta initiativ overfor næringslivet i Rogaland med tanke på å bygge en helikoptersimulator for NH90-helikoptre på Stavanger lufthavn/Sola flystasjon

Dokument nr. 8:70 (2004-2005), Innst. S. nr. 204 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Halvorsen, Marit Nybakk, Marit Arnstad, Tore Nordtun Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (A) og (SP) Innstilling avgitt 25.05.2005 Innst. S. nr. 204 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2005