Forslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Morten Lund og Odd Roger Enoksen om å endre skatteloven slik at kostnader til forskning og utvikling (FoU) kan utgiftsføres når de påløper

Dokument nr. 8:90 (2004-2005), Innst. S. nr. 241 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Lund, Marit Arnstad, Odd Roger Enoksen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 08.06.2005 Innst. S. nr. 241 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2005