Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Jan Arild Ellingsen om lov om endring i lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom

Dokument nr. 8:93 (2004-2005), Innst. O. nr. 121 (2004-2005)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Jan Arild Ellingsen, Per Sandberg Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.06.2005 Innst. O. nr. 121 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2005

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2005