Endringer i statsbudsjettet 2005 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 13 (2005-2006), Innst. S. nr. 42 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2005 Innst. S. nr. 42 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt diverse omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2005 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde. Endringene er foretatt på følgende kapitler: 520, 521, 524, 571, 572, 580, 581, 582, 586, 2412, 2425, 3520, 3521, 3571 og 5327.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2005