Forslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein og Christian Tybring-Gjedde vedrørende revidering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond - Utland

Dokument nr. 8:17 (2005-2006), Innst. S. nr. 105 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.03.2006 Innst. S. nr. 105 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiets representanter Ulf Leirstein og Christian Tybring-Gjedde vedrørende revidering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond - Utland. Forslaget ble mot Fremskrittspartiets stemmer ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.03.2006