Forslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Øyvind Korsberg, Kåre Fostervold og Thore A. Nistad om å gi forbrukerne informasjon om produksjons- og nedfrysningsdato på emballasjen for matvarer, samt bedre opplysningene til forbruker om matvarens opprinnelse

Dokument nr. 8:44 (2005-2006), Innst. S. nr. 231 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Frode Kielland Asmyhr, Kåre Fostervold, Øyvind Korsberg, Thore A. Nistad Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelag for næringskomiteen til uttalelse
Forslag fra (FrP)
Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. S. nr. 231 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag om å gi forbrukerne informasjon om produksjons- og nedfrysingsdato på emballasje for matvarer, samt bedre opplysningene til forbruker om matvarens opprinnelse ble besluttet vedlagt protokollen. Flertallet bak vedtaket besto av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Forslaget ble fremmet av Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2006