Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Vigdis Giltun, Jan-Henrik Fredriksen og Arne Sortevik om tilleggsbevilgninger til de underfinansierte regionale helseforetakene

Dokument nr. 8:49 (2005-2006), Innst. S. nr. 161 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.05.2006 Innst. S. nr. 161 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre vedtatt å vedlegge protokollen et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om tilleggsbevilgninger til underfinansierte regionale helseforetak. Omfordeling av bevilgningene til de regionale helseforetakene ble også tatt opp ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2006 samme dag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2006