Forslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Kåre Fostervold, Gjermund Hagesæter, Ketil Solvik-Olsen og Tord Lien om å fjerne særavgiften på sjokolade- og sukkervarer

Dokument nr. 8:56 (2005-2006), Innst. S. nr. 213 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Ketil Solvik-Olsen, Kåre Fostervold, Tord Lien, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.06.2006 Innst. S. nr. 213 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet vedtatt å vedlegge et forslag fra Fremskrittspartiet, om å fjerne særavgiften på sjokolade- og sukkervarer, protokollen. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet viser til at Regjeringen i Soria Moria plattformen varslet en gjennomgang av særavgiftssystemet for å endre avgifter som er en ulempe for norske produksjonsarbeidsplasser og mener at det er mest hensiktsmessig å vurdere endringer i denne i forbindelse med utformingen av statsbudsjettet som helhet. Fremskritspartiet foreslår konkret å avvikle særavgiften på sjokolade- og sukkervarer fra 1. juli 2006. Høyre og Venstre foreslår å avvikle særavgiften på sjokolade- og sukkervarer fra 1. desember 2006. Kristelig Folkeparti vil komme nærmere tilbake til særavgiften for sjokolade- og sukkervarer mv. i Statsbudsjettet for 2007.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2006