Forslag fra stortingsrepresentantene Tord Lien, Ketil Solvik-Olsen, Torbjørn Andersen, Bård Hoksrud, Anders Anundsen, Jan Arild Ellingsen, Per Roar Bredvold, Jan-Henrik Fredriksen og Ulf Erik Knudsen om utvidet deltakelse i forsøket med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Dokument nr. 8:57 (2005-2006), Innst. S. nr. 148 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Jan Arild Ellingsen, Jan-Henrik Fredriksen, Ketil Solvik-Olsen, Per Roar Bredvold, Tord Lien, Torbjørn Andersen, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.05.2006 Innst. S. nr. 148 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har avvist et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om utvidet deltakelse i forsøket med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2006