Forslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Øyvind Halleraker om dispensasjon fra yrkestransportlova for personer over 70 år

Dokument nr. 8:68 (2005-2006), Innst. S. nr. 217 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. S. nr. 217 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre har Stortinget drøftet dispensasjon fra yrkestransportlova for personer som er fylt 70 år, og som oppfyller kravene til å ha kjøreseddel. Stortinget vedtok å legge dokumentet ved protokollen. Det betyr at Stortinget ikke realitetsbehandlet forslaget. Stortingets flertall viser imidlertid til at statsråden så snart som mulig vil komme tilbake til Stortinget om saken med eventuelle forslag til endringer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006