Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 41/2006 av 10. mars 2006 om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet IDABC

St.prp. nr. 54 (2005-2006), Innst. S. nr. 158 (2005-2006) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 16.05.2006 Innst. S. nr. 158 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Målet for programmet er å identifisere, støtte og fremme utvikling og etablering av felleseuropeiske tjenester (e-forvaltningstjenester) og underliggende infrastruktur som kan virke på tvers av landegrensene i Europa.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2006