Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum, Borghild Tenden, Gunnar Kvassheim og Trine Skei Grande om å innføre et kompetanseår for lærere i grunn- og videregående skole

Dokument nr. 8:81 (2005-2006), Innst. S. nr. 15 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Gunnar Kvassheim, Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 19.10.2006 Innst. S. nr. 15 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter for Venstre om å innføre et kompetanseår for lærere i grunnskole og videregående skole. Forslaget ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.2006

   Behandlet i Stortinget: 24.10.2006