Forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Jørund Rytman og Kåre Fostervold om å opprette et samarbeidsprogram for å redusere skjemabelastningen for næringslivet og offentlig sektor

Dokument nr. 8:83 (2005-2006), Innst. S. nr. 221 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørund Rytman, Kåre Fostervold, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. S. nr. 221 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingsflertallet har gått imot forslag fra Fremskrittspartiet om å opprette et samarbeidsprogram for å redusere skjemabelastningen for næringslivet og offentlig sektor.Flertallet mener at de fora som allerede er etablert, er tilstrekkelig for å ivareta dette arbeidet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2006