Forslag fra stortingsrepresentantene Ine Marie Eriksen, Gunnar Gundersen og Jan Tore Sanner om skattemessig likebehandling ved opprettelse av gaveprofessorater ved universiteter og høyskoler

Dokument nr. 8:90 (2005-2006), Innst. S. nr. 43 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Gundersen, Ine M. Eriksen Søreide, Jan Tore Sanner Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 17.11.2006 Innst. S. nr. 43 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet et forslag fra Høyre om om skattemessig likebehandling ved opprettelse av gaveprofessorater ved universiteter og høyskoler. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ba i forslaget Regjeringen sørge for skattemessig likebehandling ved opprettelse av gaveprofessorater ved institusjoner innenfor høyere utdanning, under forutsetning av at vedkommende institusjon er akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 28.11.2006