Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Vigdis Giltun og Jan-Henrik Fredriksen om tiltak som øker organdonorkapasiteten i Norge

Dokument nr. 8:99 (2005-2006), Innst. S. nr. 136 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.02.2007 Innst. S. nr. 136 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å be Regjeringen sørge for at helsepersonell får faglig opplæring om det som skjer rundt en organdonasjon, og spesielt om hvordan de skal kommunisere med pårørende. Et forslag om at sykehusene skal få en fast betaling for hver organdonasjon, ble stemt ned av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Et forslag om å innføre en pliktmessig registrering av dødsfall på donorsykehus knyttet opp mot muligheten til å donere organ ved alle dødsfall fikk bare Fremskrittspartiets stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 06.03.2007