Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Finn Martin Vallersnes om behandling av EØS-saker i Stortinget

Dokument nr. 8:105 (2005-2006), Innst. S. nr. 114 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Finn Martin Vallersnes Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 07.02.2007 Innst. S. nr. 114 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.02.2007