Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Jon Jæger Gåsvatn, Vigdis Giltun og JanHenrik Fredriksen om OPS-prosjekter (offentlig, privat samarbeid) knyttet til fremtidige sykehusutbygginger

Dokument nr. 8:110 (2005-2006), Innst. S. nr. 137 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Jon Jæger Gåsvatn, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.02.2007 Innst. S. nr. 137 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har mot stemmene til Fremskrittspartiet og Høyre forkastet et forslag fra Fremskrittspartiet om at Regjeringen skal legge til rette for prosjekter med offentlig og privat samarbeid (OPS-prosjekter) i forbindelse med framtidige sykehusutbygginger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 06.03.2007