Riksrevisjonens undersøkelse av integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda

Dokument nr. 3:11 (2005-2006), Innst. S. nr. 189 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2007 Innst. S. nr. 189 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda. Undersøkelsen viser blant annet svakheter i hvordan likestilling integreres i planleggingsfasen og at dokumentasjonen fra mange av tiltakene var mangelfull. Riksrevisjonen peker på at disse svakhetene kan svekke mulighetene for å nå målet om å styrke kvinners rettigheter og muligheter slik det er forutsatt i det norske bistandssamarbeidet. Stortinget har vedtatt at Riksrevisjonens undersøkelse av integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2007