A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1995, B. Fastsettelse av den kommunale og fylkeskommunale inntektsskattøren for inntektsåret 1995, C. Fellesskatt til Skattefordelingsfondet for 1995, D. Avgifter o.a. til folketrygden for 1995 og E. Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 1995

Budsjett-innst. S. nr. 1 (1994-95) Jf. St.prp. nr. 1 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Innstilling avgitt 23.10.1994 Budsjett-innst. S. nr. 1 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 27.10.1994