Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995

Budsjett-innst. S. II (1994-95) Jf. St.prp. nr. 1 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 20.12.1994 Budsjett-innst. S. II (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 21.12.1994